субота, 14. април 2018.

(Tarih o gradnji mosta u Mostaru), Derviš-paša Bajezidagić


Ćupriju podiže koja podsjeća na luk duge 
Allahu moj! Ima l' na svijetu po ljepoti druge? 
Jedan je Derviš zadivljen stao i rekao riječi: 
Ostavit ćemo ćupriju a mi ćemo preći. 

                       Godine 974. (1576-77) 
S turskog: Lamija Hadžiosmanović i Salih Trako 
Prepjevao: Muhamed Dželilović