четвртак, 13. јул 2017.

Mora, Abdulah SidranŠta to radiš sine?

Sanjam, majko. Sanjam, majko, kako pjevam,
a ti me pitaš, u mom snu: šta to
činiš, sinko?

O čemu, u snu, pjevaš, sine?

Pjevam, majko, kako sam imao kuću.
A sad nemam kuće. O tome pjevam, majko.

Kako sam, majko, imao glas, i jezik svoj imao.
A sad ni glasa, ni jezika nemam.


Glasom, koga nemam, u jeziku, koga nemam,
o ku
ći, koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko.