субота, 14. април 2018.

(Ak' u loptu zatvorenu...), Muhamed Nerkesija


Ak' u loptu zatvorenu
Metnu jednog malog mrava,
Pa je onda zavaljaju
Preko polja i dubrava.
U tom vječnom prevrtanju
Samrt mu je žiće pravo.
Gledaj! Ja sam mrav bijedni
A ta lopta - nebo plavo.

Sa  turskog Safvet-beg Bašagić