O LIBELI
Libela se naziva i vodena vaga, a poznata je od 1661. godine kao naprava za postavljanje ravnina u horizontalan ili vertikalan položaj i merenje uglova i nagiba.

Libela se sastoji od staklene ili plastične cevi napunjene zagrejanim metilalkoholom, etilalkoholom ili sumpornim narkoznim eterom. Nakon hlađenja tečnosti u cevi ostaje bezvazdušni prostor (mehur) čije pomeranje preko gravirane skale daje indikaciju o nagnutosti libele i objekta uz koji je prislonjena.

Libela se razlikuje od drugih naprava, jer služi svrsi i onda kada je ljudi ne upotrebljavaju – gde god je spustite ona pokazuje nagib, a mehur ostaje u centru samo ako je libela u savršenom dvodimenzionalnom horizontalnom položaju.

Libela se danas smatra neizostavnom napravom, jer služi i za formiranje pravog ugla koji je najdominantniji u građevinarstvu.

Libela se javlja i kao blog u potrazi za antologijskom poezijom.

Libela se nada da će pesnici, kritičari i čitaoci slati sugestije za objavljivanje.

Libela se pojavila pred čitaocima 27. decembra 2016. godine kao projekat koji je otvoren prema svim narodima, rasama, jezicima i poetikama.

Libela se čita.

Libela ima adresu libela0.blogspot.com, a 0 u našem domenu simbolizuje mehur u Libeli