недеља, 22. април 2018.

LAVIRINT, Anri MišoLavirnit, život, lavirint, smrt,
Lavirint bez kraja, kaže Majstor Ho.

Sve se razvaljuje, ništa ne oslobađa.
Samoubistvo se nanovo rađa, u novu patnju.

Tamnica se u tamnicu otvara,
Hodnik otvara novi hodnik:

Ko veruje da odmotava svitak svog života
Taj uopšte ništa ne odmotava.

Ništa ne utiče nikuda,
I stoleća pod zemljom žive, kaže Majstor Ho.
Henri Michaux
Sa francuskog Ivan V. Lalić
Antologija novije francuske lirike
Prosveta, Beograd 1966.