Postovi

Epistola, Ersan Muhović

Haifa, Danica Vukićević

Ljubav posle ljubavi, Derek Volkot

Mizera, Miloš Crnjanski

Predvidljivo letovanje, Nenad Šaponja

Nemir, Miroslav Krleža

Bura, Slađan Lipovec

Kutija, Zvonko Maković

Na praznik, Lucija Stupica

Autobiografski zapis vrškom svetlosnog zraka, Vojislav Karanović