Postovi

ZAŠTO SE KAMENJE KOTRLJA, Milazim Krasnići

RAZMIŠLJANJE, Hezus Orta Ruis

PESME, Gvido Tartalja

OCVALE PRIMULE, Skender Kulenović

PROLEĆNI DAN, Marion Strobel

Poezija, Nada Topić

DVE PESME, Jakobe Mansztajn

DVE PESME, Ilija Đurović

ALI I UMIRANJE, Edward Estling Cummings

NA USNAMA, Uroš Bojanović

PROMENA TOČKA, Bertolt Breht

MAĐIONIČAR, Günter Kunert

I’LL NEVER STOP, Snežana Stojčevska

Poezija, Din Mehmeti

AMERIČKE IMPROVIZACIJE, Oto Fenjveši

DVE PESME, Alehandra Pisarnik

Usud, Milutin Bojić

NOVI SVETSKI POREDAK, Jelena Blanuša

Pjesmar danas, Šaban Šarenkapić

Odgajam boljku, Salvatore Kvazimodo

Vagon u travi, Tomislav Marinković