недеља, 29. април 2018.

Poezija, Karl Sandberg


KRPČIĆI

U juvelirskoj radnji videh jednog čoveka kako
Iskiva tanane liske zlata. Pre mnogo godina čuh
neku ženu kako se smeje.

Pod breskvinim drvetom videh razvejane latice...
                iskidane krpčiće nekakave venčanice. Pre mnogo
                godina čuh neku ženu kako se smeje.

UKALJANI GOLUB

Ruku na srce – ta gospođa nije bila kurva dok se
                nije udala za advokata koji ju je odabrao iz
                Zigfildove trupe.
Pre toga ona nije uzimala ničiji novac, i sama je
                plaćala svoje račune onim što bi zaradila
                pevanjem i igranjem.
Volela je samo jednog čoveka a on je voleo šest
                žena, i to je menjalo njen izgled, tako da joj je
                trebalo sve više novca za masažu i kozmetičare.
Sad ona tera sama svoj dugi, gipki automobil, čita
                u dnevnim listovima šta njen muž radi u među-
                državnoj komercijalnoj komisiji, uzima svake
                godine širi mider, i kadkad se pita kako jedan
                čovek može da se snađe sa šest žena.

               
ČORBA

Slavnog čoveka videh kako kusa čorbu.
Kažem vam, prinosio je ustima kašiku masne čorbe.
Njegovo ime beše tog dana u novinama,
U krupnim crnim naslovima,
I bezbroj ljudi govorilo je o njemu.

Kada sam ga video,
On je sedeo glave pognute nad tanjirom,
I prinosio čorbu kašikom do usta.Carl Sandburg
Sa engleskog Dragoslav Andrić
Tumačenje ljubavi
Narodna knjiga, Beograd 1983.