недеља, 22. април 2018.

Saosećajući s čovečanstvom, Elsa KornetiΙΙ
Ja sam
Srećan čovek
Živim od unosnog upravljanja instinktom
I uspešnog bavljenja
Emotivnim potucanjem.
Ti si
Srećan čovek
Kad plešeš nestaješ
I onda
Tvoj san
Juri
Svoju senku
On je
Običan čovek
Bog mu je dao
Kompjuter kao glavu
Kancelariju kao telo
Sef kao srce.
ΙΙΙ
Ako je neko važan
Ne puštaš ga da ode
Zasadiš ga u saksiju
Zalivaš ga
Iznosiš na svetlo
Nazivaš ga
Čovekom unutrašnjih prostora
Nekad će ga upljuvati muva
Nekad će ga prožvakati kućni ljubimac
Nekad će ga neko dete očerupati
Nekad će uvenuti od ravnodušnosti

Sa grčkog Tamara Kostić-Pahnoglu