петак, 06. април 2018.

Poezija, Edit SedergranCRNO ILI BELO

Reke teku ispod mostova,
cveće sija pored puteva,
drveće se šumeći saginje do zemlje.
za mene više ništa nije visoko ili nisko,
crno ili belo,
otkakao sam videla ženu u belom
u rukama mog voljenog.


LETO NA PLANINI

Leto na planini je jednostavno:
livada cveta,
staro imanje se smeši,
a prigušeni žubor potoka govori o pronađenoj sreći.


SUSRET

Tri device hodaše ruku pod ruku širokim poljem.
Susreo ih je konjanik pod gustim plaštom.
Prva devica je ispružila ruke: ljubavi dođi!
Druga devica je pala na kolena: smrti poštedi me!
Treća devica se okrenula:
put za grad skreće u desno.


ŽUDNJA MUNJE

Ja sam orao.
To je moje priznanje.
Ne pesnik,
nikad nešto posebno.
Sve drugo prezirem.
Za mene ne postoji ništa sem da kružim poput orla.
Šta se dešava u orlovom letu?
Večno isto.
Beskrajno privlačna munja sevnu na nebu
voleći tajanstveno kao kad nastaje novi svet.


Edith Irene Södergran
Izabrane pesme
Sa švedskog Slavica Agatonović
Treći trg – Čigoja štampa
Beograd, 2011.