недеља, 09. јул 2017.

Poezija, Muhamed Abdagić


TETRIJEB

Pjesnici vode porijeklo
od tetrijeba

Jer tetrijeb kad pjeva
zaturi glavu unazad
zažmuri
i sav se preda pjesmi
i ništa ne zna za drugo
niti oka otvara
niti hoće da zna


I tada ga je najlakše
ubiti
VJEŠANJE

Šta je to vješanje?
Imamo djelimično
i imamo potpuno vješanje

Djelimično je kad obješeni dijelom tijela
visi
a dijelom se naslanja na tle

i imamo
potpuno
kad obješeni
slobodno
visiROB

Kupio sam na trgu
roba
i poklonio mu slobodu

Ali on nije umio da se kreće
bez lanaca
i potražio je drugog gospodara
koji mu je ponovo nabio
negve na noge
i to ga je umirilo

fotografija preuzeta sa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetrao_urogalloides.jpg
autor fotografije: Igor Špiljenok