уторак, 11. јул 2017.

Naše nezrelosti, Marko Kragović


Jedina kajsija pala je u pepeo

Ko još hrani prastaro drveće
Ostacima vatre
Upita ljutito neko od sveznajućih

I danas ja im objašnjavam
Uzalud
I svakim danom
Po jedan irvas na finskim obalama
Umre od njihove ruke

323 mrtva irvasa leže na mojoj duši
A ja im i dalje govorim

Možda je ipak došlo vreme
Da se zaćuti
I da sneg
Obavi svoje