недеља, 09. јул 2017.

Mora, Huan Ramon Himenes


Osećam da je moj brod
udario, ispod, na dnu,
u nešto grdno!
I ništa
se ne zbiva.
Ništa! Tišina... Talasi...
Ništa se ne zbiva;
ili se već zbilo sve,
i već sam, spokojan, u novom.
Juan Ramón Jiménes
Prevela Nadežda Zarubica - Milekić
Ja nisam ja

RAD, Beograd 1977.

fotografija preuzeta sa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRJimenez.JPG