петак, 16. фебруар 2018.

VEČNO DOJENČE, Ivan Rastegorac

Već dugo upozoravam
na ludilo papira;
već dugo kinjim sebe
vrškom pera.

Slikajte se
sa vašim grand-eksportima,
nosite se
sa vašim robnim kazamatima!
Nema sumnje, novac otkriva
nedostatak mašte.
Goleme samousluge
legu male glodare,
veliki orkestri
zakrčuju male barove.
Usahle reči,
u balama od stotinu tona,
stešnjuju prostor za disanje.

Reci šta god hoćeš,
ali oko,
to basnoslovno otkriće,
nevelika je sprava,
a um velikog kalibra
ne mora biti veći
od uma kolibrija.

Već dugo upozoravam
na ludilo papira;
već dugo kinjim sebe
vrškom pera.

Dakako, potrošač je
večno dojenče
koje plače

za svojom bočicom.