петак, 02. фебруар 2018.

Brijanje, Boris Jovanović Kastel


Morski vuk
 bez čina i državnih lenti
dovršio je plovidbu Odiseja,
ukotvio se pod planinama –
neobrijan!
Ni žena ga u modroj rizi
ni sin sa okom ferala
prepoznali nijesu.
Kako da se obrije
kada su ga morski ježevi
na licu
čuvali od oluja i prohujalosti
misleći da je greben!

            14. septembar 2015.


More u naručju
KC Novog Sada, 2017.