среда, 07. јун 2017.

Nek se zove: rastanak, Đoko Zdravevski
natashanti i umbertu branku


kad budem otišao iz ovog grada –
a moraću jednog dana,
jer putnik sam
i dom svoj nemam –
ostaviću iza sebe jednu priču
između četiri zida
ispisane reči
između četiri zida
upijene mirise

jedan pogled kroz prozor
jedan mesec
jedan sunčev zalazak
putnike neke
koji su ostavljali tragove
kada su prolazili kroz mene

ostaviću svoju priču
nekome za koga će biti nevidljiva
i sa sobom poneću je
nehotice

a vas,
vas kome ću ostaviti?


                        Ѓоко Здравески


                        Sa makedonskog autor