понедељак, 11. јун 2018.

RUPA U VAZDUHU DRUGE RUPE, Jon Murešan
Još preciznije: rupa u vazduhu druge rupe.
Ruka njena je krtica i pravi mesto drugoj krtici
naginje se nad kartom, njena ruka je crv koji pravi mesto
između crva nagnutih nad kartom.
Još preciznije: rupa u vazduhu druge rupe.

San u glavi mojoj je suvorupan.
Ja u rupi sanjah: repate i kuse konopce i žice.
Bele raklje melanholije i bela paljevina tuge
prostiru se povrh nas.

Ribu on poteže čvor i razvezuje
konopce i žice pa poteže krv i štrange kostiju
poput klopke bakarne.

Ponad mene poteže čvor i razrešuje od
konopaca i žice
pa poteže krv struže mi kosti
poput bakarne klopke.

Sa rumunskog Miljurko Vukadinović