среда, 03. јануар 2018.

RATNIČE, Ranko Jovović

Živim u Društvu
Mislim da živim u Tami
Mislim na tamu

Sam u minutama
Sam u danima
Sam u godinama

Niko me ne dodirnu
Niko ne ču
Niko ne zva

Sam u samicama

Gomilanje straha

BIGZ, Beograd 1986.