четвртак, 21. септембар 2017.

VERMER, Vislava Šimborska
Sve dok ona žena u Kraljevskom muzeju
u naslikanoj tišini i usredsređenosti
iz dana u dan sipa
mleko iz bokala u činiju,
svet ne zaslužuje
smak sveta.


Wisława Szymborska
S poljskog Biserka Rajčić
Moj poljski pesnički XX vek
Treči Trg – Čigoja štampa

Beograd 2012.