петак, 29. септембар 2017.

Poezija, Bernd Vagner

VRATA

(Sedam izreka)

Vrata su otvor.
Mogućnost da se uđe ili izađe.

Vrata se mogu zatvoriti.
Mogućnost da se zaključaju, iznutra ili spolja.
Karakter vrata nezavistan je
od namere, materijala i vlasnika ključa.

Mera svih vrata je čovek.
Vrata nisu ustupak već neophodnost.

Vrata su nada
o kojoj ne treba da imaš iluzije.

Vrata su više nego simbol.
Ona su pre svega vrata: konkretna su i mogu se provaliti.KRAJ PESAMA

(Pet izreka)

Kraj pesama liči na kraj životinja:
ne zatvaraju oči.

Nije reč o tome da se osećanja gase.
Samo: sva su ona već jednom varala.

Mačka koju sam nagazio:
Telo joj je bilo puno pacova i mladunčadi.

Gde pesme svršavaju, tu počinje svet.
Pitanje je: Gde svršavaju pesme?

Rađanje pesama liči na rađanje životinja:
oči su im zatvorene.
Bernd Wagner
Sa nemačkog Zlatko Krasni
Antologija savremene nemačke poezije

Bratstvo Jedinstvo, Novi Sad, 1989.