понедељак, 14. август 2017.

SVAKI ČOVEK, Đeo Bogza
Svaki čovek koga ne mogu voleti za mene je povod
teške tuge.

Svaki čovek, koga sam voleo a više ga ne mogu voleti,
za mene znači korak bliže smrti.

Tada, kada nikoga više ne mogu voleti, umreću.

Vi koji znate da zavređujete moju ljubav, obratite
pažnju da me ne ubijete.Geo Bogza
Sa rumunskog Adam Puslojić
Živim il sanjam istoriju
Književne novine, Beograd 1986.

fotografija preuzeta sa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geo_Bogza.jpg
fotografija dostupna zahvaljujući 
Project Communism in Romania Photo Collection