четвртак, 10. август 2017.

Molitva, Hans Berli
Poštedi me starosti, Gospode!
Ne želim da stojim pred ogledalom
i da pogledom tražim dečački san
u ruinama svog lica. Želim da
san umre
na krilima,
kao ptičica u sokolovim kandžama, visoko
u sjajnoj izmrzlici.

Sa norveškog Marko Vuković