субота, 16. децембар 2017.

NOMADI, Vanda Mikšić
što mi se to što mi se
jednom dogodilo da
što mi se da jednom
davno dogodilo tu da mi
tu što da mi se jednom
davno dogodilo da mi do
godilo jednom se što
dogorilo mi je ostao
trag to što mi se javno
jednom dogodilo da tu se
što jednom mi ostao
davni trag se ni jednom
tu dogodilo mi jadnom
što da što tu mi se do
gadilo tu mi se dosta
odavno mi se da trg što
mi se da mi se jednom

tu dogodine stalo trag ne