четвртак, 12. јануар 2017.

Smrt jednog sna, Ali Podrimja

BOLEST MOJE PORODICE


mom ocu, Hamzi Podrimji

moj otac slava mu umre od čira u stomaku
ne rekavši svoju reč o Ljubavi i Čoveku
moja mati slava joj triput je operisana u Bolnici
triput je vuk zavijao oko naše kuće
mom bratu u ludilu čir puče
pored jednog izvora izdahnu a da ga ne vide niko
moju sestru ukopasmo tri metra duboko
pod senkom jedne topole u letnjoj je noći sahranismo
sa svim gnojem prljavog sveta
ja ću ja ću zgaziti planetu u snovima ubijenu
što dalje od moje krvi i sebe pobeći ću
ako se moji žovci u def vremena pretvore
oh bolesti moje porodice
strašna igro
sudbe


NIJE VIDELA PUŠKU MOG OCA


nije videla pušku mog oca
u njegovoj glavi jedna je ptica poletela
a zapetu pušku videla nije

potom je na grudi moje majke sletela
ne rodivši se moj mlađi brat umre

kad i zadnji hrast pade
na našem se Prozoru crna ptica osenči

no grom je ne zgromi nit’ kiša pade
jer smrt mog oca iz glave nastade


SMRT JEDNOG SNA


moj otac slava mu
celog života svet je gledao
kroz Grlo jedne frule

umirao je rađao se
kroz njeno Grlo
putovao putovao

gazio je pregazio kraljevine
gazio je mora
pustinje

moj otac slava mu
kroz Grlo jedne frule
vratio se kući
o smrti jednog sna je pevao


VREMENA

moj otac slava mu vuka osedla
moj sin ode mišju da začepi rupu u kuliSa albanskog Mirko Gaši