среда, 18. јануар 2017.

Knjiga tijela, Aleš Šteger***

Jedan iz ničeg.
Jedan gotovo ništa.
Jedan kao jedan.

Dvaput jedan.
Katkad jedan dva.
Dva ponekad jedno.

Jedan u jednom.
Jedan iz jednoga.
Tri iz dva.

Dva s jednim.
Dva bez jednog.
Dva bez ponekad.

Dvaput jedan.
Jedanput jedan.
Jedan u ništa.

Sa slovenačkog Edo Fičor