недеља, 11. март 2018.

Poezija, Artur Rembo


        *
*               *

O doba godine, o dvori!
Da l se bez mane duša stvori?

Magični nauk ja sam steko
Sreće; zar izigra je neko?

Pozdrav joj, pozdrav svakog časa
Kad galski petao se glasa.

Ah! Sva će želja da me mine:
Za moj se život sreća brine.

Taj urok mi u duši, krvi,
Svaki mi napor u prah mrvi.

O doba godine, o dvori!

Avaj! Čas kada sreća mine
Biće i čas da se gine.

O doba godine, o dvori!

                Arthur Rimbaud
                Sa francuskog Ivan V. Lalić
                Prosveta, Beograd 1966.