четвртак, 22. март 2018.

Dva čoveka, Ajtana DrekovićPoslepodne, žega. 
Jedan za drugim 
dva čoveka hodaju, 
možda razmišljaju.

Ne znam gde idu
i da li se poznaju,

ni da li tek slučajno
onaj drugi čovek

hodajući

ponekad nagazi 
dugu senku
malog čoveka pred sobom.