недеља, 11. март 2018.

DOĐOŠE DA KAŽU, Moris Meterlink


Dođoše da kažu
                (Dete, ja se bojim)
Dođoše da kažu
                Da će on otići...

Svetiljka mi gori
                (Dete, ja se bojim)
Svetiljka mi gori
                A ja priđoh bliže.

Na vratima prvim
                (Dete, ja se bojim)
Na vratima prvim
                Zadrhtao plamen...

Na vratima drugim
(Dete, ja se bojim)
                Na vratima drugim
                               Progovori plamen...

                Na vratima trećim
                               (Dete, ja se bojim)
                Na vratima trećim
                               Svetlo beše mrtvo...

                               Maurice Maeterlinck
                Sa francuskog Ivan V. Lalić
                Prosveta, Beograd 1966.