четвртак, 09. новембар 2017.

Stara japanska poezijaMoja ljubav i ne zna
ni kuda bi,
ni šta bi.
Misli mi dosežu
do susreta, ne dalje.
                      
                            (Micune)
   


Antologija stare japanske poezije
Ne pali još svetiljku
Prometej, Novi Sad