четвртак, 02. новембар 2017.

Poezija, Rebeka CilovićStrašno
Povikaše (brkate) žene
Stana je usmrtila (muža)
Radojka
Dok je spavao sa flašom
Pokraj glave

Stiskale su žene usta
Da im se ne vide zubi
Očima su davale znak
Da je vrijeme za marame

Stani su ruke bile krvave
Milicija je došla
Odvela je

Bruka
Počeše da se udaraju žene po koljenima
Ode Stana gologlava


Album za prognane
Bijelo Polje 2017.