уторак, 17. октобар 2017.

ZID I MRAK, Milan Đorđević

Zazidan sam
Sa svih strana.

Bezdan sam i led,
Negledan i sam.

Niti jedan
Nije moj dan.

Nem sam
I nemam san.

Ne znam kako,
Kako da srušim zid?

Nikako, nikako,
Jer ja sam zid.

Ja sam pomorandža
Što puni se mrakom.


                                      Crna pomorandža

                                    Rad, Beograd, 2004.