уторак, 17. октобар 2017.

GAVRAN, Novica Tadić

Dok sam umoran spavao
u praznom kupeu,
neko je ušao
i džepove mi pretražio.

Kako ništa nije našao
sem novinskih isečaka
i zgužvanih papirića,
imao je vremena da ih
pregleda, i da na jednom
napiše:

„Sledeći put,
ako ništa ne nađem,
od džigerica otkidam.“Tu sam, u tami

Arhipelag, Beograd, 2011.