TROMB, Rade Tanasijević
Kad spadne lišće
u krošnji obližnje lipe
zacrni se vrapčije gnezdo
kao na jasnom snimku
u mreži kapilara i vena
krvni ugrušak
tromb
koji je 28. marta 2000.
ubio mog oca
negde na pola puta
između glave i srca.