недеља, 19. март 2017.

Poezija, Paulo Leminski
POEZIJA

*

Setite se mene
Kao nekog
Ko je slušao kišu
Kao da sluša misu
Kao da se koleba, dvoumi,
Između žurbe i sporosti


*

Noć – ogromna
Spavaju svi
Jedino tvoje ime bdi.


                        Paulo Leminski Filho

                        Sa portugalskog Jasmina Nešković

                        Spomenik kiseoniku

                        Paideia, Beograd, 2009.