недеља, 19. март 2017.

Ograda, Adam ZagajevskiNažalost – kaže R. – između postojanja
i nepostojanja nema ničeg posrednog,
ničeg, čak ni hodnika, čak ni ograde
na koju bi mogli da sleću umorni orlovi.


Adam Zagajewski

Sa poljskog Biserka Rajčić

Platno, Stubovi kulture, Beograd, 2003.