недеља, 20. мај 2018.

Muškarac sa lulom, Nikita Danilov 
 Jedan muškarac od 27 godina
stoji oslonjen o groblje
i puši lulu.
Nepušač a ipak puši.
Sa 27 godina Napoleon je već bio general,
prelazio Alpe i zauzimao Italiju.
Ljeremontov umire metkom pokošen
negde u planinama Kavkaza.
Jesenjin pokušava da se obesi.
Muškarac stoji oslonjen o groblje
i puši lulu.
Pred njim puca prazno polje
a iza praznog polja je grad.
Iza njega je niz krstova
a iza niza krstova je grad.

Sa 27 godina
stoji i misli:
„Napoleon beše general,
prelazio je Alpe i zauzimao Italiju.
Ljermontov umire metkom pokošen
negde u planinama Kavkaza.
Jesenjin pokušava da se obesi.“
I dok se on premišlja
iz pravca grada pojavljuje se jedna povorka
koju vuku četiri konja vrana.
Iza povorke
Napoleon prelazi Alpe
i zauzima Italiju.
Iza njega čuje se fanfara.
Iza fanfare
Ljermontov umire pokošen metkom
negde u planinama Kavkaza,
a iza njega čuje se fanfara.
Povorka stiže do kapije i tu se ustavlja.
Iza njega, Jesenjin
očajno pokušava da se obesi,
a iza njega čuje se fanfara.
Nadomak 27 godina
muškarac se oslanja o gvozdenu rešetku
i puši lulu.
Iza njega kopa se raka,
grobar odmara i pali lulu.
Muškarac ima kačket na glavi,
maramu o vratu i pantalone zvonarice, na
kocke.
Nepušač je a ipak puši,
iza njega čuje se fanfara...

Sa rumunskog Miljurko Vukadinović