ETIOPSKA MENAŽERIJA, Gebre Ejesus Gorfu


FENIKS

Duboko unutar
etiologije
Pod velom bajke
i mitologije
Obavijenog u DNK
pronalazimo feniksa.
U smrtnom času ptica ova
Lomaču sama sebi spremi
I zaranja sred plamenova.
A kada zadnji plamen zanemi
Maleni ptić se rađa,
ta ista ptica – nikad mlađa.


TUZBALICA ZA MASTODONTA

Žalim vas o mastodonti i patim.
Kosti su vaše sad eksponati.
Kustos govori glasom bez sete
zašto ste nestali sa planete
Recite o mastodonti, ko će ljude
oplakati kad nas ne bude?
Atomski rat kad kosti spali,
neće imati šta da se žali.


EH DA SAM SAMO

Eh da sam samo kornjača
leglo da ostavljam bez plača,
da se odgegam i ne osvrnem se,
sudbina njegova ne tiče me se,
bilo pustinja, ili okeanske dubine.
Ne moram da ih podižem
i plaćam školarine.
Eh da sam samo medvedica,
usnula kao iz bajke lepotica,
duboko u tami moje pećine,
bezbrižna u svetu snova.
Mladunce rađam kao od šale,
bez trudova i bez bolova,
ne znam za epidurale.
Eh da sam samo cikada,
duboko pod zemljom porod da mi je,
a nad njim ucvala žakaranda.
Svi se sedamnaest godina kasnije
izležu skupa ljubavlju opijeni.
Čak bi se i nakon atomskog kraha
Uzdizali iz zemnog praha.
Eh da sam samo albatros,
nad morem raskriljen nebu na ponos.
U letu da spavam i da bez krivice
preskačem oluje i ljudske granice,
bez vize, pasoša il’ propusnice.
U inat ogradama i zidovima
rugao bih se svima, baš svima.


UDAV

Udav ima čeljusti dve,
Sam bog im poznaje granice.
Kada razjapi svoje ralje
Sve do horizonta, i dalje,
Čitavu kuću može proždrati.
Neke njegove žrtve radije
Biraju život u telu zmije.
Ako te ikad udav proguta
Uzvrati, borba nek bude ljuta.


Sa engleskog Nikola Petković