среда, 29. август 2018.

Poezija, Srđan Sekulić
Kada se staklena ili porcelanska
posuda slomi kod
vrata nadomak praga to
donosi Šejtana u kuću,
Demijurga,
samoga Vraga

govorio mi je nepoznati
sveštenik u snovima

a devojka crnih očiju
pravila mu je društvo.

Tako je zato što
ne možeš dobro očistiti
parčiće stakla, porcelana i
prebaciti ih preko svog praga.
Uvek se nađe neko parče
koje će čekati pravi trenutak
da poseče, da povredi

Kao što Šejtan
čeka svoj vakat

u svakoj kući
svakoga dana

u uglovima naših soba
u pukotinama parketa
u rupama laminata.